Problemen

Financiële problemen kunnen door vele omstandigheden ontstaan, denk aan ontslag, ziekte, relatieproblemen etc.

Bij BUDGETBEHEER gaan wij uw financiën beheren. Tevens waarschuwen wij al uw instanties dat wij uw betalingen gaan verrichten. Ook kunt u er voor kiezen dat al uw post rechtstreeks naar ons toe wordt gestuurd.

Gesprek

Het kennismakingsgesprek is informatief en gratis, dit gesprek kan zowel bij u thuis plaatsvinden of bij ons op kantoor.

Tijdens dit gesprek zetten wij alle inkomsten, vaste lasten, extra kosten en achterstallige betalingen op een rij. 
Wij kijken of gebruik wordt gemaakt van de juiste toeslagen, kwijtscheldingen en dergelijke waar u recht op heeft.
Wij stellen samen met u een Budgetplan op. Een overzicht van alle inkomsten, uitgaven en reserveringen.

Aan de slag

U opent een beheer rekening waarop alle inkomsten worden
gestort. Denk hier aan uw salaris, uitkering, toeslagen etc.

Meestal kunt u hier gebruik maken van uw eigen bankrekening, wij openen dan een aparte leefgeld rekening voor u.
Wij betalen van de beheer rekening uw vaste lasten en eventuele schulden en bouwen indien afgesproken en mogelijk een reserve op mits er natuurlijk voldoende saldo is conform het Budgetplan. 
Op uw leefgeld rekening storten wij wekelijks of maandelijks het afgesproken leefgeld.
U ontvangt de afschriften van de beheer rekening telkens aan het begin van de nieuwe kalendermaand. 

Tips

Overeenkomst

Op basis van de met u gemaakte afspraken, stellen wij een OVEREENKOMST TOT BUDGETBEHEER met u op. Hierin staan onder andere uw en onze verplichtingen en de duur van de dienstverlening.
Laat de overeenkomst voordat u hem ondertekend eens lezen aan een familielid en/of begeleider en kijk daarbij ook naar uw budgetplan.